58 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego


Z przyjemnością dzielimy się z Wami sukcesem członków naszego Koła na 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. Zespół w składzie: Paweł Kłósko, Gracjan Ilnicki oraz Grzegorz Jahn, zdobył pierwsze miejsce w sekcji "Górnictwo"⚒️, prezentując "Projekt urządzenia pomiarowo-kontrolnego do otworów wiertniczych".

Oprócz tego, swoje referaty wygłosiło troje członków Skalnika:
Piotr Muszyński "Propozycje tymczasowej i docelowej rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych KWB Bełchatów"
Aleksandra Kopeć "Modelowanie 3D maszyn podstawowych w górnictwie na przykładzie koparki wielonaczyniowej KWK-250"
Jakub Sawczak "Porównanie wybranych metod obliczania zasobów złóż na przykładzie określonych modeli geologicznych".

Pragniemy w tym miejscu pogratulować wszystkim naszym prelegentom za ciekawe i rzeczowe wystąpienia.

Chcemy także złożyć serdeczne gratulacje zdobywcom kolejnych stopni podium:
miejsce II – Przemysław Węgrzyn, Tymoteusz Bednarski, Tomasz Targosz (KN Detonator) "Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddziaływania robót strzałowych na środowisko"
miejsce III – Shahin Baramaj (KN Filar) "Innowacyjna koncepcja pomiaru rozwarstwień oraz ugięcia stropu zastosowana w samodzielnej obudowie kotwiowej".

Tegoroczna Konferencja obfitowała w wartościowe wystąpienia prezentujące bardzo wysoki poziom merytoryczny i naukowy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim prelegentom za udział i zaangażowanie oraz życzymy kolejnych sukcesów!