Spotkanie z przemysłem


[slideshow id=32]

W czwartek 6 kwietnia mieliśmy przyjemność posłuchać wykładu mgr inż. Łukasza Kordyzona – inżyniera strzałowego firmy SSE Polska świadczącej usługi w zakresie robót wiertniczo-strzałowych w zakładach górniczych oraz przy wykonywaniu prac inżynieryjnych z użyciem materiałów wybuchowych. Podczas prelekcji został przedstawiony profil firmy, a na podstawie przykładów z odkrywkowych kopalni obsługiwanych przez SSE Polska omówione zostały najważniejsze informacje dotyczące projektowania i wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym.

Mgr inż. Łukasz Kordyzon w szczegółowy sposób omówił w jaki sposób czynniki geologiczno-górnicze wpływają na dobór parametrów strzelania, odwiercenie otworów strzałowych i wykonanie odstrzału. Na podstawie konkretnych przykładów przedstawione zostały różne rozwiązania technologiczne zapewniające bezpieczne i efektywne strzelanie przy obecności zaburzeń geologicznych, czy nietypowych warunków pracy. Pokazano także zaplecze techniczne jakim dysponuje firma SSE Polska, w tym wozy mieszalniczo-załadowcze oraz wiertnicze górno- i dolnomłotkowe.  

Dzięki wykładowi studenci mieli okazję dowiedzieć się na czym polega praca inżyniera strzałowego, w jaki sposób projektować sieci strzałowe oraz z jakimi problemami należy się mierzyć podczas wykonywania robót w złożach zaburzonych geologicznie.

Jeżeli chcielibyście zadać pytania Panu Łukaszowi prosimy kierować je na naszego maila skalnik@student.agh.edu.pl

Fotorelacje znajdziecie w naszej galerii. Zapraszamy!