LII Sesja Studenckich Kół Naukowych


W dniu 8 grudnia 2011 roku odbyła się 52-ga sesja naukowa, na której studenci z kół naukowych przedstawili swoje referaty związane z różnymi dziedzinami nauki. Także studenci związani z Kołem Naukowym „Skalnik” postanowili przedstawić swój dorobek przed komisją i słuchaczami sekcji ”Górnictwo”. Jak co roku, razem z KN „Filar”, „Metan” oraz rosyjskimi kolegami z Akademii Górniczej z Sankt Petersburga rywalizowaliśmy przed komisją pod kierownictwem dr hab. inż. Marka Stryszewskiego, prof. AGH. Sesję rozpoczął uroczystą przemową Dziekan naszego Wydziału dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. nadzw., po czym zaprezentowano łącznie 16 referatów, omawiając szeroki zbiór tematów – od związanych z technologiami wydobywania kopalin, sytuacją górnictwa w Polsce, techniką strzelniczą na rewitalizacji terenów poprzemysłowych skończywszy. W ramach naszego Koła Naukowego wygłoszono łącznie trzy ciekawe, dotyczące różnych zagadnień, referaty:
– „Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia” autorstwa Joanny Fil, opiekun naukowy: mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala.
– „Metodyka projektowania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym” wykonany przez Michała Dworzaka i Łukasza Kordyzona, opiekun naukowy: dr inż. Jan Winzer.
– „Pociąg do nafty – spotkanie z dziedzictwem naftowym ziemi gorlickiej” wygłoszony przez Aleksandrę Morawską i Aleksandrę Pietraszek, opiekun naukowy: dr inż. Anna Ostręga.

Komisja oceniająca zwróciła szczególną uwagę na duży wkład pracy oraz oryginalność przedstawianej tematyki będącej wynikiem stażu przedstawionej w referacie pt. „Pociąg do nafty – spotkanie z dziedzictwem naftowym ziemi gorlickiej”. Zaowocowało to przyznaniem trzeciego miejsca na tejże sesji. Laureatkom III-ciego miejsca – Aleksandrze Pietraszek i Aleksandrze Morawskiej dyplom uroczyście wręczył Dziekan WGiG dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. nadzw. w auli naszej Alma Mater.

Wszystkim aktywnym uczestnikom tegorocznej sesji gratulujemy odwagi i chęci przedstawienia swoich przemyśleń i efektów pracy szerszej publice, co być może zainspiruje innych do wzięcia udziału za rok na następnej sesji naukowej pionu górniczego.

Zdjęcia z sesji dostępne w galerii.

Marian Kara