Relacja z wyjazdu studentów KN Skalnik, maj 2011


W dniach 31 maja – 2 czerwca 2011 członkowie Koła Naukowego „Skalnik” wraz z Opiekunem, mgr inż. Łukaszem Machniakiem, uczestniczyli w wyjeździe terenowym do Niemiec i na Dolny Śląsk. W pierwszym dniu wyjazdu odwiedziliśmy firmę Vattenfall w Senftenberg (wschodnie Niemcy), w której zwiedziliśmy elektrownie produkującą energię pochodzącą ze spalania węgla brunatnego i zapoznaliśmy się z innowacyjnym systemem wykorzystywania glonów pochłaniających CO2. Następnie udaliśmy się do Nochten, gdzie zlokalizowana jest odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego, również należąca do firmy Vattenfall. Po zapoznaniu się z charakterystyką odkrywki w siedzibie zakładu, udaliśmy się do wyrobiska. W odkrywce przyjrzeliśmy się dokładnie: koparce SRs – 6300 pracującej przy zdejmowaniu nadkładu, mostowi przerzutowemu oraz koparkom łańcuchowym pracującym przy eksploatacji węgla. Po obejrzeniu odkrywki udaliśmy się do Cottbus na nocleg. Następnego dnia z samego rana wyjechaliśmy do „Ferropolis –  miasta z żelaza”. Na półwyspie w sercu sztucznego jeziora Gremminer See, które powstało na skutek zalania dawnego wyrobiska kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Golpa Nord, ustawiono pięć gigantycznych maszyn, wokół których znajduje się arena na 25 tysięcy widzów. Teren ten jest wykorzystywany do różnych zdarzeń kulturowych (np. koncertów) lecz naszym celem była obserwacja ustawionych tam maszyn górniczych. Podziwialiśmy: koparki łańcuchowe typu: Es- 1120.2, ERs 400, zwałowarki A2S 2240, As 1600,  koparkę kołową SRs 1300. Po obejrzeniu parku maszyn udaliśmy się na nocleg do Legnicy. Trzeciego, ostatniego dnia naszego wyjazdu, pojechaliśmy do kopalń surowców skalnych w Polsce. Jako pierwszą odwiedziliśmy Kopalnię Kruszywa „Graniczna” w pobliżu Strzegomia, w której produkuje się grysy, kruszywa oraz piaski granitowe. Następnie odwiedziliśmy kopalnie granitu firmy Kwarc w Strzegomiu, w której obserwowaliśmy proces dzielenia skał na bloki w wyrobisku i obróbki granitu na kostkę granitową. Po zwiedzeniu kopalń na Dolnym Śląsku wróciliśmy do Krakowa.
Zdjęcia z wyjazdu są dostępne w Galerii.
Chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich przedstawicieli odwiedzonych zakładów za poświęcony czas i przekazaną nam wiedzę. Szczególne podziękowania kierujemy do firm Vattenfall AG oraz GMB GmbH, która wsparła nas również finansowo.